Home Historie Bestuur Studies Congresagenda Links Contact 

 

                            

Studies

Afgerond

FRESCO trial

Marieke de Boer/
prof Porte, UMC Groningen

gepubliceerd protocol

HEPATICA trial

prof Van Hillegersberg, UMC Utrecht

gepubliceerd protocol

Beenmerg trial

prof Tollenaar, LUMC Leiden

 

DiFa trial

Mathanja Bieze/ prof Van Gulik, AMC Amsterdam

 
     

Lopend


ORANGE 2 trial

lap versus open 2-3 resectie in ERAS


Prof.Dejong
chc.dejong@mumc.nl

gepubliceerd protocol

PALM trial
adenomen bij zwangeren

Mireille Broker/
prof IJzermans
m.broker@erasmusmc.nl

gepubliceerd protocol

CHARYSMA studie
Waarde van neo-adjuvante chemotherapie gevolgd door resectie versus resectie alleen van resectabele colorectale levermetastasen in high-risk patiënten

d.grunhagen@erasmusmc.nl

 

CAIRO5 studie
Gerandomiseerde fase 3 studie voor irresectabel gemetastaseerd colorectaal carcinoom naar alleen de lever. Patiënten worden prospectief vervolgd door een panel van leverchirurgen en radiologen ten aanzien van primaire irresectabiliteit en mogelijkheid tot secundaire resectie. Het primaire eindpunt is de mediane PFS.

 

j.huiskens@amc.nl

 

 

 

 

 

ORCHESTRA studie
Dit is de eerste prospectieve, gerandomiseerde trial waarbij de waarde van maximale tumordebulking naast palliatieve chemotherapie wordt onderzocht bij multi-orgaan gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC). Verschillende behandelingsmodaliteiten zoals resectie, RFA, TACE en/of stereotactische radiotherapie kunnen worden ingezet. Het primaire eindpunt is overall survival. De studie is inmiddels in 9 centra open en er zullen naar verwachting nog 12 centra volgen. Op 17 juni a.s. wordt er een investigators meeting in Utrecht georganiseerd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom contact op te nemen.

Contact: Elske Gootjes, trial coördinator: orchestra@vumc.nl

 

DRAINAGE Trial
Endoscopische versus percutane preoperatieve galwegdrainage bij patiënten met een resectabel perihilair cholangiocarcinoom. Primaire uitkomstmaat is het totale aantal drainage-gerelateerde complicaties tot aan laparotomie. De studie loopt sinds 1 augustus 2013 in 4 centra: AMC, UMCG, Erasmus MC en MUMC. Er is een KWF subsidie verkregen voor datamanagement.

r.j.coelen@amc.n
info@drainage-trial.nl

www.drainage-trial.nl

     

Pending

   

SILVER trial
embolisatie van adenomen

chc.dejong@mumc.nl

 

PALGA project
adenomen database

Drs. Mathanja Bieze/
prof Van Gulik,
m.bieze@amc.uva.nl
; t.m.vangulik@amc.uva.nl

   | © werkgroep leverchirurgie |