Home Historie Bestuur Studies Congresagenda Links Contact 
 
 
                            

Historie

De werkgroep Leverchirurgie werd opgericht in 2003 onder auspiciën van NVGIC en NVCO. Eind 2008 kreeg de werkgroep een officiële status en bestaat inmiddels uit zo'n 40 chirurgen die zich actief met leverchirurgie bezighouden.

De officiële status maakt het mogelijk de organisatie van cursussen, symposia en auditing professioneel vorm te geven. Op 28 september 2010 werd in Slot Zeist het eerste symposium “Highlights of the IHPBA” samen met de Pancreatitis Werkgroep Nederland (www.pancreatitis.nl) georganiseerd. Dit symposium werd in 2011 nogmaals georganiseerd, ditmaal eveneens samen met de Dutch Pancreatic Cancer Group (www.dpcg.nl)

Het is duidelijk dat de leverchirurgie zich bevindt in het middelpunt van nieuwe ontwikkelingen. Door een uitbreiding van de resectie-criteria, de steeds betere operatietechnieken en de toepassing van lokale ablatie kunnen meer patiënten succesvol worden behandeld. Daarnaast biedt de huidige effectieve chemotherapie meer mogelijkheden voor combinatie met chirurgie. Doel is o.a. om de centra in Nederland bijeen te brengen en de logistiek op te zetten voor registratie en verrichten van gezamenlijk onderzoek. De set parameters voor de lever audit werden in 2010 onder de DSCA aangeboden. Verschillende multicenter trials zijn onder de auspiciën van de werkgroep succesvol uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de HEPATICA trial naar de adjuvante behandeling bij leverresectie voor colorectale levermetastasen, de FRESCO trial naar de waarde van sealing na leverresectie en de MRD trial naar de rol van tumorcellen in beenmerg bij colorectale levermetastasen.

Certificering van leverchirurgie is een belangrijk thema en de werkgroep heeft hiervoor een document opgesteld dat wordt opgenomen in het Certificerings stuk van NVGIC/NVCO

 

  | © werkgroep leverchirurgie |